Ако сам не помислиш за себе си, кой ще го стори?“
“Казват, че човек преставлявал това, с което се храни!“
“Ядките са храна за образовани, грижещи се за себе си и мислещи хора!

„Ядките ни зареждат с готини и ценни неща, които сами по себе си,ни правят гъвкави, изчистени и силни!“

„Затова ядките, са не само начинание за мен, те са и моят личен избор!“
Н. Начев